top of page

Noodhulp in Syrië en Turkije 

Maandag 6 februari 2023 veranderde voor miljoenen mensen in Syrië en Turkije in één klap hun bestaan. Verschrikkelijk om te horen wat een leed de aardbeving daar teweeg heeft gebracht! In korte tijd raakten vele mensen hun huis en alle persoonlijke bezittingen kwijt. Nu is het meeste reddingswerk stopgezet, maar blijft de situatie uiterst onzeker, wegens duizenden kleine en grote naschokken die ervoor zorgen dat mensen uit veiligheidsoverwegingen op straat in tenten leven en slapen.

De roep om internationale hulp is in Turkije en Syrië groot, CRR kiest ervoor om in Turkije aan te sluiten bij een partnerorganisatie die met teams van vrijwilligers in eerste noden voorziet. In Syrië en omliggende landen zijn partners gevonden die hulp willen en kunnen bieden aan de getroffen gebieden, die wegens politieke geschillen vaak lastig te bereiken zijn. De focus ligt hier op financiële hulp en aanvoer van hulpgoederen waar mogelijk.

Kom in actie!

 

Maar wat kun jij doen? Je kunt ons helpen op de volgende manieren:

  • Organiseer een actie om geld in te zamelen binnen jouw gemeente of kennissenkring om financieel bij te kunnen dragen.

  • Bid om rust, troost en herstel voor alle mensen die door deze vreselijke ramp zijn getroffen en nog steeds in onzekerheid blijven leven vanwege de vele naschokken 

  • Doe mee met de inzamelactie om zo hulpgoederen te verzamelen die op dit moment het hardst nodig zijn in Syrië. Kijk hieronder voor meer informatie over de inzamelactie die is opgezet en hoe je hier bij kunt aansluiten.

Inzamelactie voor Syrië

We hebben nog niet overal antwoord op. De meest urgente vraag is hoe de goederen binnen Syrië op de juiste locatie terechtkomen. Daar waar de nood het hoogst is. Dit houdt ons niet tegen om al wel hier in Nederland aan de slag te gaan. In geloof en vertrouwen dat er wegen komen om op de juiste plekken noodhulp te bieden.

 

Samen met jou!

Help mee door een inzamelingsactie in jouw eigen netwerk op te zetten. Zo kunnen we samen hulp bieden in dit grote rampgebied! Na intensief contact met de verschillende partners in Syrië, hebben we voor onszelf een prioriteitenlijst samengesteld waar inzamelpunten doelgericht en concreet mee aan de slag kunnen. Deze lijst ziet er in beknopte vorm als volgt uit:

  • Slaapzakken en dekens

  • Winterkleding en -schoenen*

  • Hygiëneproducten* 

*Download de flyer voor alle details!.

Meld je aan via info@stichtingcrr.nl en kom zo in contact met de coördinator van deze inzamelactie voor meer informatie. Verder kun je uiteraard al aan de slag gaan met de flyer die hieronder gedownload kan worden.

Flyer & prioriteitenlijst

Flyer volgt z.s.m.

Beelden van onze partners

bottom of page