Visie

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel: vluchtelingen waar ook ter wereld een helpende hand te bieden en het leven van iedere vluchteling aangenamer te maken zodat zij zo humaan mogelijk kunnen leven, dit-alles vanuit een positieve christelijke levensovertuiging.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- Het verzorgen van groepsreizen met vrijwilligers
- Het verzorgen van hulptransporten;
- Het bieden van noodhulp aan bootvluchtelingen en werken en/of helpen in de vluchtelingenkampen;
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

ANBI

Stichting Christian Refugeerelief heeft de ANBI-status toegewezen gekregen.

NL74 RABO 0306633183 t.n.v. Christian Refugee Relief