Neem ons werk mee in je gebed

Het bieden van hulp aan vluchtelingen ziet CRR als een duidelijke Bijbelse opdracht; omzien naar je naaste. Zoals Jesaja 58 vs. 7 duidelijk verwoordt:

 ‘’Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?’’

Gebed om zegen op dit werk is van groot belang. Zoals ook in Zijn Woord staat: “Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’’

 

Wil je daarom Christian Refugee Relief en haar werk in jouw gebed meenemen?