Neem ons werk mee in uw gebed

In de doelstelling van Christian Refugee Relief staat dat we ons doel vanuit een positieve christelijke levensovertuiging nastreven. Het is een Bijbelse opdracht; om zien naar je naasten. Zoals Jesaja 58 vs. 7 duidelijk verwoordt: ‘’Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?’’

Gebed voor deze opdracht is van groot belang. Zoals ook in Zijn Woord staat: “Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’’ Wilt u daarom Christian Refugee Relief en haar werk in uw gebed meenemen?

ANBI

Stichting Christian Refugeerelief heeft de ANBI-status toegewezen gekregen.

NL74 RABO 0306633183 t.n.v. Christian Refugee Relief