top of page

Hulp aan vluchtelingen

De vluchtelingenproblematiek lijkt te groot en ingewikkeld om opgelost te worden. Overheden en politieke partijen verzanden regelmatig in het politieke steekspel. “Maar wat kunnen we wel voor ze doen?” Op deze vraag geeft Stichting Christian Refugee Relief (CRR) praktische antwoorden. Door niet te kijken naar de problematiek of het systeem, maar naar de mens die er de dupe van is. En wat blijkt? Dan is een helpende hand uitsteken naar de ander op veel manieren mogelijk! En een prachtige christelijke opdracht bovendien. Help je mee?

Stichting CRR verzorgt groepsreizen met vrijwilligers (missies) naar de Griekse eilanden. Tijdens deze missies help je in of buiten de vluchtelingenkampen met bijvoorbeeld het uitdelen van voedsel of kleding, het bouwen van tenten of het verzorgen van sociale activiteiten. 


In de overvolle kampen is er een structureel tekort aan bijna alles. Stichting CRR verstuurt daarom maandelijks hulptransporten naar de vluchtelingenkampen. Kleding en hygiëneproducten worden landelijk ingezameld via een netwerk aan inzamelpunten en in de CRR opslag te Nieuw-Lekkerland gesorteerd, verpakt en gelabeld. Zo kunnen deze na aankomst van het hulptransport direct uitgedeeld worden. Stichting CRR werkt hierbij nauw samen met lokale stichtingen en organisaties in Griekenland zodat de juiste goederen afgestuurd en uitgedeeld worden.


Door het onderhouden van goede contacten met onze (lokale) partners weten we goed wat er speelt en wat er nodig is. Met die informatie worden er regelmatig gezamenlijk projecten voorbereid en uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Safe place for women’ waarmee er een veiligere woonplek voor vrouwen gecreëerd kon worden in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos.

Help ons helpen?
Tot slot een persoonlijke vraag aan jou: Wat kun jij doen? Want je kunt op vele manieren samen met Stichting CRR de helpende handen bieden aan vluchtelingen! Lees onderstaande informatie maar eens rustig door en kom ‘aan boord’!

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven

Mattheus 25:35

bottom of page