top of page

Verbetering sanitaire voorzieningen (afgerond)

Samenwerking CRR & watershed foundation

Met financiële middelen van CRR heeft Watershed Foundation een prachtig project afgerond welke direct een bijdrage levert aan verbeterde (veiligere) leefomstandigheden binnen kamp Mavrovouni. We zijn dankbaar dat we ook op deze manier, naast onze praktische hulpverlening, organisaties financieel mogen ondersteunen!

Watershed Foundation schrijft zelf over het WC area improvement project:

“ We have now approached the end of our WC area improvement project. Over the last weeks we have upgraded all of the toilet areas and created additional toilet blocks. Now residents can find organised and clean areas, with plenty of rubbish bins and sturdy hand washing points. Cubicles are anchored to frames, as a measure against strong winds, to stop them toppling over and spilling waste.

In some areas, privacy shades have been added and clothes drying lines have been installed. All of the areas have improved drainage and freshly laid gravel. This stops the areas becoming waterlogged when the WCs are being cleaned, or during wet weather.

We are so happy to see these areas clean and hygienic, it makes a huge difference to the overall experience of using temporary WCs in the camp.

Thank you so much to Christian Refugee Relief for your support with this vital project to boost hygienic conditions in the camp.”

Project:

Dit project is gericht op directe verbeteringen in de sanitaire voorzieningen in kamp Mavrovouni.

Dit is gedaan door:

- aanschaf en installatie van afvoer

- verhoging en egalisering van de grond 

- aanbrengen van een laag gravel 

- aanbrengen van hekwerk 

- scheiden mannen/vrouwen toiletten

- installatie handwasstations 

Essentieel in dit project is het grondwerk. Hierdoor is noodzakelijk afvoer van afval- en regenwater aangebracht om ervoor te zorgen dat de sanitaire voorzieningen schoon en toegankelijk blijven.

Budget:

Voor dit project heeft CRR, op basis van het ingestuurde proposal van Watershed Foundationg, het budget van € 27.500,- beschikbaar gesteld. Hiermee is het volledige project gefinancierd. De benodigde materialen en inleen van (lokale) expertise en materieel zijn hiermee bekostigd.

Partners:

Dit project is gefinancierd door CRR en uitgevoerd door Watershed Foundation.

bottom of page