Uitbreiding activiteiten CRR

CRR concentreert de hulpverlening op dit moment tot de Griekse eilanden. Sinds begin 2021 houden we ons verkennend bezig met Athene. Veldwerkers André en Jacolien Stam zijn, na een jaar op Lesbos actief geweest te zijn, naar Athene verhuisd om daar een nieuw (logistiek) project op te starten.

Athene

Stichting CRR is vanaf februari 2020 een project gestart in Athene. We zien in de afgelopen jaren steeds meer een verschuiving van de vluchtelingenproblematiek naar het vaste land van Griekenland. Immers, wanneer een vluchteling ‘door’ mag reizen vanaf de Griekse eilanden naar het vaste land komen ze vaak in en rond Athene terecht.

 

Vanuit de Europese regelgeving wordt het principe gehanteerd dat het land van aankomst ook het land van asielprocedure is. Dit zorgt voor een onevenredige druk op Griekenland. Na incidenten zoals de grote brand van September 2020 zijn er wel wat initiatieven gekomen in een keer grote groepen vluchtelingen in andere Europese lidstaten op te vangen. Dit is echter bij hoge uitzondering.

 

Momenteel verblijven er tienduizenden mensen in en rond Athene. Dit kan zijn in kleine opvangkampen rond Athene maar ook op straat omdat er simpelweg geen systeem is om de mensen op te vangen. Vrijwilligers en medewerkers van stichting CRR krijgen steeds vaker schrijnende verhalen te horen van mensen die een transfer hebben gehad van een van de eilanden naar het vaste land. Mensen weten niet waar ze terecht kunnen, hebben geen toegang tot hulp in de vorm van procedureondersteuning, voedsel, kleding en onderdak.

 

Wat doen we in Athene? Stichting CRR is in de opstartfase van een groot logistiek hulpverleningsproject. Vanuit de expertise met de hulptransporten van afgelopen jaren en het groeiende netwerk in en rond Athene voorzien we kleine projecten, NGO’s en kampen van (nood)hulpgoederen. Hierbij kun je denken aan hygiëneproducten, kleding, schoenen, dekens, slaapzakken maar ook fooditems. Dit doen we in samenwerking met diverse NGO’s zodat we efficiënt kunnen kijken naar welke goederen nodig zijn en wie in welke nood kan voorzien.

 

Voor dit project hebben we een eigen warehouse op een strategische plek buiten het centrum van Athene. Hier hebben we de mogelijkheid transporten te ontvangen en specifieke logistieke projecten (bijvoorbeeld voedselpakketten) voor te bereiden.

 

Na de opstartfase zullen er een aantal longterm posities beschikbaar komen voor vrijwilligers. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden om lokale mensen te betrekken bij het project om het netwerk voor de lange termijn stabiel te houden.

Geplande reizen naar Athene

Project Athene zoekt:

  • Een logistiek coördinator & logistiek vrijwilliger! Klik op deze link voor meer details.

Missies naar Athene- 2021

Juli: 24-07 tm 14-08 (gesloten)

Oktober: 12-10 tm 26-10 (eventueel meerdere weken nodig)